Mogelijk gemaakt door Blogger.

Fiscaal advies

Het Nederlandse belastingstelsel verandert regelmatig aan alle kanten. Als ondernemer heeft u continu te maken met belastingen,

waaronder:

Omzetbelasting (BTW) 

Ook wel bekend als BTW (belasting over toegevoegde waarde). Over al uw verkopen bent u verplicht BTW af te dragen (ABTW,  noemen wij dit voor het gemak) en over al uw inkopen en een gedeelte van uw kosten kunt u de door u betaalde BTW (=zogenoemde voorbelasting) afhalen van de ABTW. Per saldo betaalt u dus BTW over uw netto marge. Afhankelijk van het product is dat 6%  (overwegend primaire levensbehoeften) of 21%.

Vennootschapsbelasting

Als uw vennootschap winst maakt (en dat kan onder voorwaarden ook gelden voor stichtingen en verenigingen), dan kunt u een aanslag van de Belastingdienst tegemoet zien. Ook als uw bedrijf verlies maakt zijn er mogelijkheden om dat verlies te verrekenen in jaren waarin winst gemaakt. Het spreekt voor zich dat de Belastingdienst eisen stelt aan de inrichting van uw administratie, zodat zij haar controlefunctie kan uitoefenen.

Loonbelasting

Als u personeel in dienst heeft, zijn daaraan weer verplichtingen verbonden. Bijvoorbeeld loonbelasting en sociale verzekeringspremies inhouden en afdragen aan de Belastingdienst en instanties.

Inkomstenbelasting

Iedereen die een inkomen geniet, betaalt inkomstenbelasting. Als het inkomen in een dienstbetrekking wordt genoten, dan is er reeds  loonbelasting ingehouden. Via diverse extra aftrekposten kan het belastbaar inkomen eventueel verlaagd worden en daalt de te betalen inkomstenbelasting. Als u meer loonbelasting heeft betaald dan u uiteindelijk verschuldigd blijkt te zijn aan inkomstenbelasting, kan het teveel betaalde bij de Belastingdienst worden teruggevorderd.

Het adviseren van onze cliënten over bovenstaande punten, maar bijvoorbeeld ook over gemeentelijke belastingzaken, beschouwen wij als een van onze kernactiviteiten. Hierbij blijft het niet bij adviseren alleen, maar kunnen wij de behandeling ook volledig regelen, van aangifte tot en met bezwaarschrift en van speciaal verzoek tot en met vaststellingsovereenkomst.

Onderneming starten

Als beginnend ondernemer heeft u de belangrijkste beslissing al achter u: de keuze voor zelfstandig ondernemerschap. Daarna krijgt u als startende ondernemer te maken met nog een aantal keuzes en zaken die geregeld dienen te worden, waaronder rechtsvorm,  belastingen en (bedrijfs)verzekeringen.

HGN kan u hierbij begeleiden zodat de eerste fundamenten voor uw eigen zaak goed gelegd worden.

Belangrijke zaken zijn :


• De rechtsvorm (BV, CV, VOF, eenmanszaak)
• Voor de rechtsvorm benodigde contracten, aanvragen en registraties
• Ondernemingsplan
• Financieringen
• Inschrijving Kamer van Koophandel (vaak zijn vakdiploma’s vereist)
• Regelingen met de Belastingdienst, waaronder aanmelding voor BTW
• Bedrijfsverzekeringen op gebieden zoals aansprakelijkheid, bedrijfsschade, opstallen en inboedel
• Andere verzekering: bijv. ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en pensioen
• Organisatie en personeel.

Bedrijfseconomisch advies

Het is voor alle ondernemers noodzakelijk om deze dingen niet uit het oog te verliezen !

• Ondernemingsplan
• Investeringen en financieringsmogelijkheden
• Marktontwikkelingen
• Groeimogelijkheden en toekomstplannen
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Bedrijfsoverdracht, overname en fusie
• Administratieve organisatie en procedures
• Innovaties
• Elektronisch zakendoen
• Marktonderzoek.

Juridische zaken

Ondernemers hebben te maken met een veelheid aan wetten en verordeningen, waarmee rekening moet worden gehouden. Bijvoorbeeld  vestigingswet,belastingwetgeving en auteursrecht (bijv. het auteursrecht op uw website). Jaarlijks veranderen en moderniseren diverse wetten op allerlei punten. Voor een ondernemer bijna onbegonnen werk om dat allemaal bij te houden.

HGN adviseert over de te kiezen rechtsvorm en biedt haar klanten primair juridisch advies. Daarnaast regelen wij de normale juridische zaken, zoals overeenkomsten, waarmee ondernemingen te maken (kunnen) krijgen. Voor meer gecompliceerde vraagstukken schakelt  HGN, indien gewenst, bevoegde notarissen of advocaten in die bedrijven ook kunnen vertegenwoordigen in rechtszaken. Ook een bedrijfsoverdracht, bijvoorbeeld aan uw kinderen, overname of fusie heeft tal van juridische aspecten.

Graag zijn wij hierbij een klankbord voor al onze klanten en kunnen zo juiste adviezen geven voor een positief resultaat.