Mogelijk gemaakt door Blogger.
U bent een ondernemer en wilt zich bezig houden met uw hoofdtaak, namelijk : geld verdienen ! HGN kan al uw administratieve taken tot een minimum beperken, door o.a.:

Structuur van de administratie

• De dagelijkse boekhouding • Jaarrekeningen • credit Management • kosten Berekeningen • managementrapportages • halfjaarcijfers • Cashflow rapportages en liquiditeitsplanning • financiële analyses • belastingaangiften De in - house implementatie van de administratie wordt vaak gezien als de goedkoopste oplossing. HGN kijkt hier anders tegenaan en denkt uitbesteden van de administratie veel beter is , vooral voor bedrijven in het MKB. Daarnaast zijn de kosten hiervan af te trekken van uw winst, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Bovendien mag u de BTW verrekenen met de door u af te dragen BTW, waardoor u minder omzetbelasting hoeft af te dragen.

Het belang van een actuele, correcte administratie !

De administratie is een van de hoekstenen van het bedrijf. Uit de administratie kan essentiële informatie over de ups en downs van het bedrijf worden verkregen, het levert de input voor beleidsbeslissingen , is de basis van uw verplichtingen aan de fiscus en is de bron waaraan kredietverstrekkers uw bedrijf beoordelen. Het is daarom noodzakelijk dat uw administratie goed is ingericht en wordt correct uitgevoerd !

Dure tijdsbesteding!

Het inrichten en voeren van een correcte administratie kost tijd, soms veel tijd. Deze tijd kan door ondernemers eigenlijk beter besteed worden aan “ondernemen”: omzet maken, relaties met klanten onderhouden en verbeteren, innoveren, etc. Omgerekend naar uurtarieven is er dan al snel sprake van een dure administratie.


Fiscale wetten veranderen regelmatig. Zonder een bepaalde opleiding is het voeren een administratie best lastig. Ook heeft u speciale software nodig. Externe partijen, zoals de Belastingdienst en banken, beoordelen uw bedrijf op basis van de jaarrekeningen die u produceert. Fouten in de jaarrekening kunnen bijvoorbeeld leiden tot een verkeerd beeld en te veel of te weinig betaalde belastingen. De Belastingdienst zou uw administratie kunnen afkeuren en financiële sancties kunnen opleggen. HGN neemt aan dat u dergelijke risico’s niet wilt lopen, zeker niet als u de kosten van een extern administratiekantoor toch fiscaal volledig kunt aftrekken.

“Onafhankelijke” derde partij.

Indien u de administratie geheel of gedeeltelijk uitbesteed, fungeert HGN ook als soort onafhankelijke derde partij die kritisch kijkt naar de bedrijfsvoering en (ongevraagd) ook adviezen geeft. Hierbij zorgen wij er tevens voor dat in de loop van het jaar alle relevante gegevens, contracten, etc. worden opgenomen in een separaat dossier t.b.v. de aangiften bij de Belastingdienst. Geheel of gedeeltelijk.

De administratie is een groot geheel, bestaande uit eenvoudigere en moeilijkere werkzaamheden. Natuurlijk kunt u besluiten om bijvoorbeeld zelf de primaire boekhouding te doen en controle, jaarrekening en aangifte uit te besteden aan HGN. De mogelijkheden zijn legio en wij bespreken ze graag met u. Bij gedeeltelijke uitbesteding kijken wij, als het ware, over uw schouder mee. In dit geval adviseren wij u graag over moderne en goede administratieve software waardoor ook een vlekkeloze koppeling met onze systemen mogelijk wordt. Bij uitbesteding: HGN of een accountantskantoor? In algemene zin is een accountantskantoor duurder dan HGN of andere administratiekantoren, terwijl er bij het verzorgen van de boekhouding, jaarrekeningen en fiscale aangiften geen echte verschillen bestaan. De belangrijkste reden voor het inschakelen van een accountantskantoor is de“accountantsverklaring”. Deze verklaring is wettelijk verplicht voor grotere bedrijven waarbij minimaal 2 van de volgende 3 situaties van toepassing zijn: • meer dan 250 werknemers • een omzet van meer dan € 250 miljoen • een balanstotaal van € 25 miljoen of meer. De accountantsverklaring is dan een verplicht onderdeel van de jaarrekening. Indien de administratie van een onderneming die niet valt onder bovenstaande regels toch gevoerd wordt door een accountant, zullen de jaarstukken geen accountantsverklaring bevatten. In wezen heeft de accountant als administrateur gewerkt en de jaarrekening opgesteld, net zoals een administratiekantoor dat zou doen, maar dan tegen veel hogere kosten.